Nedělte se s hlodavci o potravu
Pomůžeme Vám

Likvidace hlodavců, jako jsou potkani, krysy, myší nebo myšice.
Opatření, které směřuje k vyhubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců v určitých lokalitách, jako jsou zejména obytné domy, výrobní a hospodářské podniky, ale třeba také inženýrské sítě, kanalizace, parovody, veřejná prostranství, kontejnerová stání apod.

Deratizace je velmi důležitá, protože hlodavci jsou přenašeči pro člověka nebezpečných chorob, např. Weilovy žloutenky, kterou způsobuje leptospiróza. Šíří také nemoci typu moru, tularemie, listeriózy, a salmonely.

Deratizace tak nejenže chrání naše zdraví, ale zamezuje také majetkovým škodám.

Deratizujeme a zajišťujeme

Hubíme: potkany, krysy, myši domácí, hryzce vodní, hraboše polní, myšice křovinné, temnopásé a další.

Zásah provádíme v souladu se standardní metodikou DDD, včetně kontrol doplňování či sběru uhynulých hlodavců.

Zajišťujeme deratizaci měst a obcí včetně závěrečných zpráv.

Pomůžeme vám také s vypracováním ročního harmonogramu prací a stanovené a vytipované prostory ošetřujeme podle konkrétních hygienických norem či HACCP opatření.

Jak pracujeme

Zdravotnická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, školské organizace, obchodní komplexy, zemědělské objekty, bytový fond, inženýrské sítě, výrobní podniky, ZOO Liberec.

K deratizaci používáme více jak 15 druhů nástrah. Sami si také vyrábíme jedové staničky.

We use our own manufactured poison stations for rodent control.

Naše společnost také prováděla deratizaci při povodních v ČR v letech 1997, 1999, 2002 a 2010.