Rizikové kácení stromů

Kácení stromů

Není možné strom ošetřit? Anebo existuje jiný důvod, proč je třeba strom pokácet? Provedeme kácení ze země s řízeným nasměrováním padajícího kmene. Tento způsob kácení je nejjednodušší a nejlevnější; avšak pouze za předpokladu dostatečného prostoru kolem káceného stromu pro zajištění řádné bezpečnosti. Kácení stromů se v tomto případě provádí většinou za použití běžných pracovních pomůcek, jako jsou mechanický klín nebo lanový zvedák., díky nimž je kácení stromu bezpečnější a přesnější.

Rizikové kácení

Pracujeme i v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněné. Kácení se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větvě se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru. Máme vybavení, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Likvidace náletových dřevin

Provádíme vyřezávání náletových nebo rychle rostoucích dřevin. Pracujeme v rámci ochranných pásmech, inženýrských sítích, na březích toků, pro obecní úřady a pro širokou veřejnost.