Zajišťujeme systémovou likvidaci plevelů za účelem hubení či omezování nežádoucí vegetace.

Naše služby

  • Likvidaci porostů invazních rostlin – křídlatka, bolševník, netykavka
  • Likvidaci vegetace na březích vodních toků
  • Likvidace mechu (střechy, trávníky)

Zařídíme také

  • Ošetřování travnatých ploch
  • Selektivní hubení dvouděložných rostlin
  • Neselektivní hubení dvouděložných rostlin
  • Kosení

Jak postupujeme

Rostliny likvidujeme aplikací postřiku na ošetřované ploše. Lze likvidovat všechny rostliny nebo pouze dvouděložné rostliny. Postřiky se provádějí ručními, motorovými nebo polními postřikovači. Zasažené rostliny vysychají do 1-2 týdne po aplikaci. Přípravky se aplikují na zelené části rostlin, přípravek působí v jejich kořenových systémech. Všechny naše používané přípravky jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, nevytvářejí rezidua / nezůstávají v půdě.

Aplikaci provádíme ve vegetačním období dle intenzity zaplevelení.

Pracujeme pro

Pro Obecní, Městské, Krajské úřady, Povodí Labe, Ohře, Odry, RWE, Technické služby Liberec, kolejové svršky, Dopravní podnik Liberec, ŘSD, pásy okolo oplocení, sportoviště, škvárové, antukové plochy, spáry dlážděných, betonových či asfaltových ploch, chodníky, vozovky.