Vybrané

Zdravotnictví – dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Výrobní podniky – dezinsekce, deratizace

Obchody a obchodní centra a restaurace – dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Úřady a magistráty – dezinfekce, dezinsekce a plošné deratizace

Bytový fond – dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Školství

Školy MŠ, ZŠ, SŠ a učiliště, VŠ v Libereckém kraji

Lázeňství – dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Speciální

Likvidace plevelu a kácení náletových dřevin

Likvidace dřevokazných hub a plísní