Nenechte si bydlení zamořit mikroorganismy
Řešení? Dezinfekce

Dezinfekce objektů a povrchů

Pod pojmem dezinfekce rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

Dezinfekci lze definovat jako ničení či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech a ve vnějším prostředí.

Dezinfekce a její zajištění

Likvidujeme mikroorganismy, odstraňujeme plísně, provádíme plošné dezinfekce v potravinářských a zdravotnických zařízení.

Realizujeme například také speciální dezinfekci letadel pro společnost Travel Service a.s.

OCHRANNÁ DEZINFEKCE – profylaktická

Je prováděna všude tam, kde můžeme předpokládat přítomnost původců nákaz. Nejvíce v kolektivních prostorách (zdravotnická zařízení, zemědělské provozy, ubytovací prostory, dopravní prostředky, zařízení hromadného stravování, apod.)
Užívá se při dezinfekci prostor, potravin, materiálů a vody.

OHNISKOVÁ DEZINFEKCE – represivní

Je zaměřena na zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku nákaz s cílem přerušit šíření infekce. Její provedení bývá průběžné nebo konečné.

OHNISKOVÁ DEZINFEKCE – průběžná

Prováděna po dobu vylučování původců nákaz, předmětů, se kterým přišel jedinec do styku nebo prostředí a míst, kde pobýval.

OHNISKOVÁ DEZINFEKCE – konečná

Odborným jednorázovým zásahem v doznívajícím ohnisku nákazy. Týká se prostředí, kde byl zdroj izolován. Konečná dezinfekce bývá spojena s důkladnou mechanickou očistou.