Nedovolte hmyzu, aby vás nadále obtěžoval
Vsaďte na dezinsekci

Dezinsekce představuje likvidaci všech druhů hmyzu – například, švábů, štěnic, much, cvrčků, mravenců, blech, komárů, vos nebo roztočů.
Jedná se o soubor opatření, které se zaměřují především na druhy žijící v blízkosti člověka. Například v lokalitách, jako jsou zdravotnická zařízení, potravinářské podniky nebo obytné prostory.

Dezinsekce a její zajištění

Dezinsekční zásah provádíme v souladu se standardní metodikou DDD, dále dbáme na dodržování hygienických standardů.

Zajišťujeme vypracování ročního harmonogramu prací a stanovené a vytipované prostory ošetřujeme podle konkrétních hygienických norem či HACCP opatření. Provádíme jednorázové zásahy i komplexní péči dle ročního harmonogramu prací.

Monitorujeme škůdce, identifikujeme je a navrhneme vhodné asanační postupy. Používáme nejmodernější aplikační techniku a chemické látky s minimální toxicitou pro životní prostředí a člověka. U dlouhodobých zákazníků obměňujeme přípravky v rámci zamezení možného vzniku rezistence (odolnost hmyzu na určitou chemickou látku).

Kde realizujeme dezinsekci

Nemocnice, zdravotnická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, školské organizace, obchodní komplexy, zemědělské objekty, bytový fond, výrobní podniky, ZOO Liberec.

Naše společnost prováděla likvidaci komárů také při povodních v letech 1997, 1999, 2002 a 2010.